Napęd Silnik Axis Ref Standard M45 do refleksoli

Silnik Axis Ref Standard Napęd typu axis z mechanicznymi końcówkami. Silnik Axis Ref Standard w wersji M45-10/26: 26 obr./min Zobacz instrukcję obsługi silnika (eng) Silniki z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym nie mogą być łączone równolegle do …

Silnik Axis Ref Standard

Napęd typu axis z mechanicznymi końcówkami.
Silnik Axis Ref Standard w wersji M45-10/26: 26 obr./min

Zobacz instrukcję obsługi silnika (eng)

Silniki z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym nie mogą być łączone równolegle do pojedynczego łącznika
jeśli połączymy takie silniki równolegle i włączymy, to silniki zaczną poruszać sie w kierunku pozycji krańcowej a następnie ten silnik który jako pierwszy osiągnie pozycje krańcową wykonuje ruchy do tylu i do przodu. Powodem tego jest to, że silnik który się zatrzyma jako pierwszy (i jest podłączony do tego samego przełącznika) dostaje napięcie do ruchu w przeciwna stronę poprzez kondensator silnika który jest jeszcze w ruchu. Następuje więc ruch w przeciwną stronę i ponowne włączenie wyłącznika krańcowego i ruchu w przeciwnym kierunku. Po pewnym czasie doprowadzi to do uszkodzenia wyłącznika krańcowego ponieważ na cewce silnika indukuje się wysokie napięcie powodujące powstawanie tuku elektrycznego na stykach wyłącznika.

Nie wolno łączyć przełączniki równolegle do silnika.
Jest to nieprawidłowe, ponieważ umożliwia to podanie napięcia do ruchu silnika w kierunku np. zwijania a drugiego przełącznika w kierunku przeciwnym – wówczas silnik nie obraca się, stoi w miejscu i zasilany jest mocą dużo większą od przewidzianej co prowadzi do szybkiego przegrzewania silnika. Wysoka temperatura na uzwojeniach silnika – wyższa niż temperatura robocza przewidziana dla klasy izolacji uzwojeń – prowadzi do uszkodzenia izolacji zwojów silnika.

Do włączania silnika należy stosować przełącznik z blokadą możliwości jednoczesnego podania napięcia w kierunku góra i dół (powód j.w.). Konstrukcja przełącznika powinna zapewniać czas rozłączenia 0,2s lub więcej pomiędzy przełączeniem kierunku obrotów, aby redukować indukowanie się wysokich napięć szkodliwych dla izolacji zwojów i styków przełącznika.