Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?Zadzwoń +48 518 075 074

Poniżej jeden z przykładów Pomiaru Żaluzji Fasadowej C80/Z90

wariant 3

Montaż we wnęce, prowadnice podtynkowe, blacha zabudowana lub niezabudowana

 


S = Szerokość wnęki

Aby zmierzyć szerokość, podajemy wymiar wnęki, czyli zewnętrzny, skrajny wymiar wnęki okiennej.
UWAGA! Nie jest to szerokość całkowita żaluzji wraz z prowadnicami jak w przypadku innych sposobów montażu!

H = wysokość żaluzji

Pomiar wysokości żaluzji z zastosowaniem prowadnic listwowych z blachą osłonową. Do zamówienia podajemy wysokość całkowitą H, czyli zewnętrzny skrajny wymiar od dołu prowadnicy do końca (górnej części) żaluzji. Należy zwrócić uwagę że blacha osłonowa tylko przysłania górną część lameli a nie podwyższa cały wymiar żaluzji


Montaż we wnęce, prowadnice podtynkowe – pomiar szerokości

Pomiar szerokości żaluzji przy montażu we wnęce okna. z zastosowaniem zabudowanej blachy osłonowej.

WN – szerokość wnęki


Montaż we wnęce, prowadnice podtynkowe – pomiar wysokości


Żaluzja c80 – wymiar i głębokość kasety

Pomiar szerokości żaluzji przy montażu we wnęce okna. z zastosowaniem zabudowanej blachy osłonowej.
P – Wysokość pakietu lameli
B – Wysokość blachy osłonowej
G – Głębokość uchwytu głównego (12cm)
S – Długość uchwytu prowadnicy


Żaluzja c80 – wymiar i głębokość kasety

Pomiar szerokości żaluzji przy montażu we wnęce okna. z zastosowaniem zabudowanej blachy osłonowej.
P – Wysokość pakietu lameli
B – Wysokość blachy osłonowej
G – Głębokość uchwytu głównego oraz blachy osłonowej (12cm)
F – Warstwa izolacji np. 1-2cm
S – Długość uchwytu prowadnicy
R – Warstwa izolacji np. 1-2cm przyklejona do przedniej części blachy osłonowej


Żaluzja z90 – wymiar i głębokość kasety

Pomiar szerokości żaluzji przy montażu we wnęce okna. z zastosowaniem zabudowanej blachy osłonowe

P – Wysokość pakietu lameli
B – Wysokość blachy osłonowej
G – Głębokość uchwytu głównego oraz blachy osłonowej (14cm)
F – Warstwa izolacji np. 1-2cm
S – Długość uchwytu prowadnicy
R – Warstwa izolacji np. 1-2cm przyklejona do przedniej części blachy osłonowej


Żaluzja z90 – wymiar i głębokość kasety

P – Wysokość pakietu lameli
B – Wysokość blachy osłonowej
G – Głębokość uchwytu głównego oraz blachy osłonowej (12cm)
S – Długość uchwytu prowadnicy


System Prowadnicy podtynkowej:

1 – Profil montażowy,
2 – Prowadnica podtynkowa,
3 – Uszczelka,
4 – Tynk / Ocieplenie,
5 – Beton / Mur.

Wytyczne do montażu:

Zastosowanie systemu prowadnic podtynkowych wskazane jest przy montażu systemu żaluzji w głębokich wnękach okiennych. Jego zastosowanie nie zmniejsza światła otworu okiennego w stosunku do innych systemów prowadnic. Przy zastosowaniu systemu z prowadnicą podtynkową dostępna jest jedynie osłona blaszana bez pokryw bocznych, szerokość osłony jest równa szerokości wnęki okiennej.


Montaż profilu montażowego we wnęce okiennej.

Wytyczne do montażu profilu montażowego:

– Długość montowanego profilu równa jest pełnej wysokości żaluzji – 50 mm.
– Montaż profilu w wnęce okiennej przedstawia Rys. 2.
– Montaż profilu musi zapewnić jego nieruchome zamontowanie do podłoża oraz liniowość i prostopadłość względem systemu żaluzji, w przypadku osadzenia profilu montażowego w podłożu niezapewniającym wystarczającej stabilności konieczne jest wykonanie podkonstrukcji podtrzymującej profil montażowy i zapewniającej jego odpowiednią stabilność oraz liniowość i prostopadłość względem systemu żaluzji.
– Profile muszą być zamontowane równolegle względem siebie we wszystkich płaszczyznach.
– Osadzenie musi zapewnić, aby górna krawędź profilu montażowego była na równi z płaszczyzną tynku / ocieplenia lub obróbki wykańczającej wnękę, oraz na równi z górna płaszczyzną blachy osłonowej.
– Dopuszczalne jest mechaniczne zakotwienie profilu montażowego, tak, aby element mocujący nie wystawał więcej jak 4 ÷ 5 mm ponad wewnętrzną płaszczyznę profilu, Rys. 3.
– W trakcie montażu profilu należy go zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem w wyniku prac montażowych lub wykańczających.


Sposób osadzenia profilu montażowego:

1 – Profil montażowy,
2 – Prowadnica podtynkowa,
3 – Uszczelka,
4 – Tynk / Ocieplenie,
5 – Beton / Mur.

UWAGA: Zastosowanie systemu prowadnic podtynkowych wymaga wstępnego przygotowania obiektu do montażu systemów żaluzji. Kupujący jest zobowiązany we własnym zakresie dokonać poprawnego montażu profilu montażowego.

 


Pomiar szerokości systemu z prowadnicą podtynkową:

– Pomiarów dokonujemy od górnej krawędzi profilu montażowego licującego się z tynkiem / obróbką wykańczającą wnękę okienną.
– Dla systemu pojedynczego szerokość systemu przedstawia rys. a).
– System modułowy podwójny i wielomodułowy wymaga określenia podziału modułu żaluzji, znajduje się on w osi prowadnicy podwójnej, systemy przedstawia rys. b) i c).
– Dla każdej żaluzji / modułu żaluzji należy dokonać minimum 3 pomiarów, na końcach prowadnicy oraz w środku długości prowadnicy.
– Dla systemu pojedynczej żaluzji podajemy szerokość żaluzji L max.
– Dla systemu modułowego podwójnego / wielomodułowego podajemy szerokość całkowitą systemu żaluzji WN i długość poszczególnych modułów żaluzji S 1 , S 2 ,S 3 , S … .
– Przed przystąpieniem do montażu żaluzji należy odmierzyć i zaznaczyć położenie głównych uchwytów montażowych
blachy osłonowej w takim miejscu, aby nie kolidowały później z mechanizmami zwijającymi i silnikiem.


Montaż żaluzji w wersjach modułowych

Pomiar szerokości przy montażu modułowym we wnęce okna – Montaż prowadnic zewnętrznych podtynkowych – Montaż prowadnicy środkowej do ramy okna przy użyciu uchwytu teleskopowego

Pomiar szerokości – Przykład zastosowania różnych uchwytów

SZEROKOŚĆ WN suma WN, czyli wymiar obu żaluzji z prowadnicami (do osi środkowej prowadnicy) do skraju wnęki (bez uwzględnienia prowadnic podtynkowych)

Wykorzystywane uchwyty:

Typ 2 – teleskopowy (do montażu prowadnicy modułowej do ramy okna)

  • 50-70mm
  • 70-105mm
  • 100-170mm

Prowadnice skrajne montowane podtynkowo do ściany:

 


Zapisz do PDF

Trwa generowanie dokumentu, poczekaj chwilę

Back Zapisz do PDF
Your cart email sent successfully :)